2020 rugpjūčio 4 d.

Turizmas

Bažnyčios

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia. Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.

Gamtos paminklai

Penkiolikakamienė liepa Rudikių ąžuolas Užbrasčių ąžuolas

Jurakalnis

Į pietus nuo senųjų kapinių, kairiajame Ventos krante, stūkso išvaizdus medžiais apaugęs gūbrys, nuo skardžio atskirtas gilia griova, nueinančia į Ventos upės slėnį - tai Jurakalnis

Malūnai

Augustaičių malūnas Papartynės malūnas Papilės malūnas Pašilės malūnas Rudikių malūnas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdynų Pelėdos muziejus

Paminklai

S. Daukanto paminklas. S. Daukanto kapas. Paminklas 1863-1864 m.sukilėliams Biliūniškėse. Paminklinis akmuo Užbrasčių kaime 1863 m. laisvės kovotojams atminti.

Parkai

Eglesių parkas, Kairiškių parkas, Klaišių buvusio dvaro parkas, Meškėnų buvusio dvaro parkas, Papilės parkas, Papilės vardinis ąžuolynas, Paragių parkas

Piliakalniai

Sustojus Papilėje, viename seniausių Žemaitijos miestelių, pirmiausia derėtų užkopti ant dviejų piliakalnių, tolimos istorijos liudininkų.

Apžadų kapeliai

Kelio Tryškiai - Viekšniai atkarpoje, už Kairiškių gyvenvietės, veda lauko keliukas į Apžadų kapelius.

Naujienos / Archyvas

Žemaitiškas pavakarojimas

2013.05.14
 

        Gegužės 7 d., minint spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Papilėje buvo švenčiama Tarmių metams skirta
šventė. Tai Papilės Kazio Narščiaus bibliotekos Kultūros rėmimo fondo finansuojamo projekto  „Nagrubi  mūsa tarmie, tik rupi kap rugeni douna" dalis - žemaitiškas pavakarojimas. Su šiomis dviejomis šventėmis susirinkusius pasveikino Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.  Ji įteikė papilėniškio poeto Stasio Būdavo tarmiškai parašytą eilėraštį Papilės K. Narščiaus bibliotekos vyr. specialistei R.Karalienei  ir renginyje apie žemaitišką tarmę kalbėjusiai mokytojai Danutei Veisienei.
         Renginyje dalyvavo svečiai iš Telšių rajono, Tryškių kultūros centro, vaidintojų klubas „Pelėdžiukas" (vadovė Sandra Sakalauskienė). Vaikai ir suaugusieji šmaikščiais tarmiškais pasakojimais parodė tryškiečių  šnektos grožį ir savitumą.

         „Ir kodėl mes turėtume gėdytis savosios tarmės? Jeigu mes užuodžiame skirtingų gėlių kvapus, kodėl turėtume gėdytis kalbėtis tarmiškai, juk kiekviena tarmė, potarmė,  tai  tarsi savitas gėlės kvapas" -  sakė renginio vedėja Z. Ramanauskienė. Vėliau apie žemaitiškos tarmės grožį kalbėjo Simono Daukanto muziejaus ilgametė vadovė Danutė Veisienė.  Žmonės betarpiškai bendravo šia tema su pranešėja.

        Pagyvenusių žmonių klubo „Atgaiva" vadovė Janina Strigūnienė perskaitė savos kūrybos eilėraštį, parašytą tarmiškai, bei drauge su Zita Kasiliauskiene  padainavo dvi tarmiškas  dainas.

         Gražią ir spalvingą programą parodė prie bibliotekos įsikūrusio klubo „Gija" nariai (vadovė R. Karalienė). Armonikos garsais žiūrovai buvo pakviesti į pavakarojimą, kur  mergelė (Edita Pavinkšnytė)  dainoje džiaugėsi  rūtų vainikėliu, voškelės ir bobalės  nuotykius išdainavo Dalia Bagdonavičienė.  Dainininkus paruošė Papilės Simono Daukanto gimnazijos muzikos mokytoja Asta Malachauskaitė.
         Vėliau į sceną sugužėjo ir vaikučiai. Jie  tarmiškai išpasakojo įvairius atsitikimus, padavimus, užrašytus ir įamžintus monografijoje „Papilė". Į sceną subėgę berniukai  sutrukdė ramų mergaičių pokalbį, vaikai pasižodžiavo spalvingais liaudiškais posakiais, priežodžiais. Mergaitės pašoko moterų dainuojamą  „Mergelių toncių". Vaikams išėjus, suaugusieji vakarotojai minė mįsles, porino žemaitiškas eiles apie meilę  žmogui, kalbai. Papilėniškė Stanislava Vaišnorienė džiaugėsi jau dvidešimt metų turinti žemaitišką pasą  ir juo didžiuojas labiau, nei lietuviškuoju. Tarmiško žodžio grožio apdainavimo  šventė sulaukė nemažai aplodismentų.

         Būtų labai gaila, jei tarmiška kalba išliktų tik knygose ir vaizdo įrašuose, todėl,  ar ne laikas, susimąstyti visiems, kurie gali prisidėti prie tarmiškumo išsaugojimo: tėvams, darželių auklėtojams, pedagogams? Juk tarmiškumas - mūsų visų turtas, suteikiantis mūsų kalbai spalvingumo ir gyvasties.  Tad saugokime jį.

 

           Rima Karalienė


Paskutinį kartą atnaujinta: 2013.05.14 16:38
 

100-mečiui

Kontaktai

Akmenės rajono Papilės

seniūnijos rėmimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė,

LT-85243, Akmenės r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2020 © Papilės kraštas