2024 birželio 22 d.

Turizmas

Bažnyčios

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia. Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.

Gamtos paminklai

Penkiolikakamienė liepa Rudikių ąžuolas Užbrasčių ąžuolas

Jurakalnis

Į pietus nuo senųjų kapinių, kairiajame Ventos krante, stūkso išvaizdus medžiais apaugęs gūbrys, nuo skardžio atskirtas gilia griova, nueinančia į Ventos upės slėnį - tai Jurakalnis

Malūnai

Augustaičių malūnas Papartynės malūnas Papilės malūnas Pašilės malūnas Rudikių malūnas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdynų Pelėdos muziejus

Paminklai

S. Daukanto paminklas. S. Daukanto kapas. Paminklas 1863-1864 m.sukilėliams Biliūniškėse. Paminklinis akmuo Užbrasčių kaime 1863 m. laisvės kovotojams atminti. Šv. Jurgio paminklas

Parkai

Eglesių parkas, Kairiškių parkas, Klaišių buvusio dvaro parkas, Meškėnų buvusio dvaro parkas, Papilės parkas, Papilės vardinis ąžuolynas, Paragių parkas

Piliakalniai

Sustojus Papilėje, viename seniausių Žemaitijos miestelių, pirmiausia derėtų užkopti ant dviejų piliakalnių, tolimos istorijos liudininkų.

Apžadų kapeliai

Kelio Tryškiai - Viekšniai atkarpoje, už Kairiškių gyvenvietės, veda lauko keliukas į Apžadų kapelius.

Seniūnijos rėmimo fondas

  

PAPILĖS SENIŪNIJOS RĖMIMO FONDAS

 

FONDO ADMINISTRATORIUS ANTANAS VAIČIUS

 

Kodas  153091222

 

Adresas J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė, LT-85243, Akmenės r. sav.

 

Telefonas  (8 425) 32633

Mob. 8 616 81777

 

El.paštas   antanas@vaicius.lt

 

Atsiskaitomoji sąskaita

Swedbank, LT-497300010002547461

           

            Papilės seniūną Antaną Vaičių su JAV gyvenančiu kraštiečiu, savo šaknimis papilėniškiu, daktaru Kaziu Narščiumi suvedė mokytoja, iki šiol gražų bendravimą su buvusiu klasės draugu  išlaikiusi, mokytoja Julė Nocienė. Ponas Kazys pasiūlė seniūnui įsteigti rėmimo fondą, kurio pagalba  žymiai paprasčiau būtų galima telkti paramos lėšas įvairiems sumanytiems bendruomenės projektams įgyvendinti, kultūros, švietimo, sveikatos įstaigoms remti. Tokiai idėjai pritarė bendruomenės nariai: Papilės S. Daukanto vidurinės mokyklos direktorė Jovita Monkevičienė, verslininkai Rimvydas Strigūnas, Algirdas Martyšius, bendruomenės nariai Jolanta Irnienė, Kazimieras Eibutis, mokytoja Julė Nocienė. Šie žmonės ir buvo fondo steigėjai.

            1998 m. liepos 23 d. Akmenės rajono valdyba sprendimu Nr. 161  įregistravo fondo įstatus. Pagrindinius fondo veikos reikalus sprendžia fondo valdyba. Jos administratoriumi išrinktas seniūnas Antanas Vaičius, nariai Kazimieras Eibutis, Rimvydas Strigūnas, Algirdas Martyšius, Jolanta Irnienė. Valdyba dirba visuomeniniais pagrindais.

            1998 metais paminėtos S. Daukanto 205-osios gimimo metinės, o taip pat 30 metų sukaktis, kai miestelio vidurinė mokykla pavadinta S. Daukanto vardu. Seniūnijos rėmimo fondas tuomet skyrė pirmąją paramą S. Daukanto vidurinės mokyklos projektui „Daukantiški Lietuvos šviesybės laiptai". Tais pačiais metais fondas įsteigė Kilniausio poelgio nominaciją, prizą geriausiam Papilės seniūnijos bėgikui, dalyvaujančiam bėgime „S. Daukanto takais". Pirmoji šio prizo savininkė buvo kairiškietė Sigita Sagaidokaitė, o 2009 metais įvyko jau 17-asis respublikinis rudens bėgimas „S. Daukanto takais".

            Fondas organizuoja ir remia daugelį kultūrinių renginių ir projektų. Jo lėšomis minėta Motinos ir Mokytojo diena, organizuota Kūčių vakarienė vienišiems ir sunkiai besiverčiantiems žmonėms ir kt. Taip pat fondas skyrė lėšų seniūnijos įstaigų (S. Daukanto vidurinės, Kairiškių pagrindinės mokyklų, Papilės bažnyčios, ambulatorijos)  remontui ar materialinės bazės gerinimui.

             Fondas lėšas pritraukia ne tik iš pavienių rėmėjų - fizinių ir juridinių asmenų, bet ir dalyvaudamas įvairiuose projektuose, teikdamas paraiškas įvairiems fondams. Viena pirmųjų rėmėjų 2001 m. buvo Baltijos šalių ir Amerikos partnerystės programa, skyrusi lėšų bendruomenės narių mokymams bendruomenių kūrimosi, filantropijos, savanoriškos veiklos klausimais. Vėliau teiktos paraiškos ir gautas finansavimas iš LR Kultūros ministerijos, Kultūros ir sporto rėmimo fondo, Bendradarbiaujančių Nyderlandų fondų, Akmenės rajono savivaldybės.

            2000 m. fondo valdyba organizavo kraštiečių susitikimą Lazdynų Pelėdos dvare-muziejuje. Jo tikslas - suburti kraštiečius nepamiršti savo šaknų, remti savo kraštą, padėti įamžinti jo istoriją ir žmones, pasitinkant Papilės 750 metų jubiliejų. Po šio susitikimo fondo valdyba stojo didžiųjų projektų- knygų apie Papilę leidybos startui. 2004 metais fondo užsakymu „Versmės" leidykloje išleista valsčių serijos monografijos „Papilė" I dalis, 2006 m. monografijos tęsinys, II -III dalys, 2007 metais - fotoalbumas „Papilės kraštas" (autorius - fotografas Jonas Strazdauskas) ir 2009 metais pristatyta redaktoriaus Leopoldo Rozgos parengtas Papilės krašto žymių žmonių biografijų žodynas „Papilė širdyse ir likimuose". Visų leidybos projektų suma viršija 150 tūkst. Lt.

            Kraštiečio K. Narščiaus dėka rėmimo fondas finansavo langų pakeitimą Papilės miestelio bibliotekai ir S. Daukanto muziejaus klėtelės stogo perdengimą.

            Papilės seniūnijos rėmimo fondas ir jo valdyba su didžiausiu dėkingumu mini savo nuolatinių rėmėjų pavardes: kraštiečių Kazio Narščiaus, Voldemaro Klovo, Jono Griciaus, Valentino Greičiūno, Rimvydo Strigūno, papilėniškių Algirdo Martyšiaus, Jadvygos Vainorienės, Dovilės ir Kazio Joniškių, Rolando Dargio, Lydos Slotkuvienės, Aleksandro Kulvelio ir daugelio kitų.      

            Papilės seniūnijos „Kilniausio poelgio“ nominacijos skyrimo nuostatus atsisiųsti čia

 

100-mečiui

Kontaktai

Akmenės rajono Papilės

seniūnijos rėmimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė,

LT-85243, Akmenės r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2024 © Papilės kraštas