2024 birželio 22 d.

Turizmas

Bažnyčios

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia. Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.

Gamtos paminklai

Penkiolikakamienė liepa Rudikių ąžuolas Užbrasčių ąžuolas

Jurakalnis

Į pietus nuo senųjų kapinių, kairiajame Ventos krante, stūkso išvaizdus medžiais apaugęs gūbrys, nuo skardžio atskirtas gilia griova, nueinančia į Ventos upės slėnį - tai Jurakalnis

Malūnai

Augustaičių malūnas Papartynės malūnas Papilės malūnas Pašilės malūnas Rudikių malūnas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdynų Pelėdos muziejus

Paminklai

S. Daukanto paminklas. S. Daukanto kapas. Paminklas 1863-1864 m.sukilėliams Biliūniškėse. Paminklinis akmuo Užbrasčių kaime 1863 m. laisvės kovotojams atminti. Šv. Jurgio paminklas

Parkai

Eglesių parkas, Kairiškių parkas, Klaišių buvusio dvaro parkas, Meškėnų buvusio dvaro parkas, Papilės parkas, Papilės vardinis ąžuolynas, Paragių parkas

Piliakalniai

Sustojus Papilėje, viename seniausių Žemaitijos miestelių, pirmiausia derėtų užkopti ant dviejų piliakalnių, tolimos istorijos liudininkų.

Apžadų kapeliai

Kelio Tryškiai - Viekšniai atkarpoje, už Kairiškių gyvenvietės, veda lauko keliukas į Apžadų kapelius.

Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė"

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS ,,KREGŽDUTĖ"


Įstaigos  kodas 190449063

 

Teisinė forma: Akmenės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

 

Skyriaus vadovė Roma Lupeikienė

 

Adresas: Ventos g. 15, LT- 85245, Papilė, Akmenės r. sav.

Telefonas   mob.8 620 79092

  

Interneto svetainės adresas: http://www.papilesgimnazija.lt/kregzdute/

 

El. paštas:  kregzdute@akmene.lt

  

Teikiamos paslaugos: ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas.

Ugdymo(si) kalba: lietuvių.

Ugdymo(si)  forma: dieninė.

 

- 1986 metais įsteigtas Papilės vaikų lopšelis- darželis ,, Kregždutė", buvusio S. Daukanto kolūkio, Papilės paukštininkystės tarybinio ūkio ir Ventos TGĮ iniciatyva.

  - 1987 metais perduotas Akmenės rajono savivaldybės pavaldumui.

 - 2006 metais pažymėtas 25 - metų įstaigos veiklos jubiliejus.

 - 2008 metais reorganizuotas į Papilės S. Daukanto vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių „ Kregždutė".

ŸŸ - 2009 metais įstaiga tapo Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi ,,Kregždutė".

 - 1992-2015 m. skyriaus vedėja dirbo Marytė Bliūdžiuvienė. 

 - nuo 2015 m. Švietimo padalinio (skyriaus) vadove dirba Roma Lupeikienė.

  

VEIKLOS PRIORITETAI, VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  

Veiklos prioritetas - ugdymo(si) kokybės gerinimas plėtojant vaikų kūrybiškumą, saugumą, sveiką gyvenimą.

  

Vizija - tapti nuolat tobulėjančia įstaiga, kurioje užtikrinamas vaikų saugumas, laiminga ir džiugi vaikystė, kokybiškas ugdymas.

  

Misija - teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, sudaryti prielaidas tolesniam ugdymui(si) mokykloje.

  

Strateginiai tikslai:
  
  • Užtikrinti kokybišką ugdymą(si).
  • Kurti saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

 


 


 

100-mečiui

Kontaktai

Akmenės rajono Papilės

seniūnijos rėmimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė,

LT-85243, Akmenės r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2024 © Papilės kraštas