2024 liepos 23 d.

Turizmas

Bažnyčios

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia. Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.

Gamtos paminklai

Penkiolikakamienė liepa Rudikių ąžuolas Užbrasčių ąžuolas

Jurakalnis

Į pietus nuo senųjų kapinių, kairiajame Ventos krante, stūkso išvaizdus medžiais apaugęs gūbrys, nuo skardžio atskirtas gilia griova, nueinančia į Ventos upės slėnį - tai Jurakalnis

Malūnai

Augustaičių malūnas Papartynės malūnas Papilės malūnas Pašilės malūnas Rudikių malūnas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdynų Pelėdos muziejus

Paminklai

S. Daukanto paminklas. S. Daukanto kapas. Paminklas 1863-1864 m.sukilėliams Biliūniškėse. Paminklinis akmuo Užbrasčių kaime 1863 m. laisvės kovotojams atminti. Šv. Jurgio paminklas

Parkai

Eglesių parkas, Kairiškių parkas, Klaišių buvusio dvaro parkas, Meškėnų buvusio dvaro parkas, Papilės parkas, Papilės vardinis ąžuolynas, Paragių parkas

Piliakalniai

Sustojus Papilėje, viename seniausių Žemaitijos miestelių, pirmiausia derėtų užkopti ant dviejų piliakalnių, tolimos istorijos liudininkų.

Apžadų kapeliai

Kelio Tryškiai - Viekšniai atkarpoje, už Kairiškių gyvenvietės, veda lauko keliukas į Apžadų kapelius.

Papilės herbas ir vėliava

 

Papilės miestelio herbas

herb

1998 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos heraldikos komisijai prie Respublikos prezidento išsiųstas seniūno pasirašytas prašymas dėl Papilės miestelio vėliavos ir antspaudų projektų sukūrimo.

1998 m. spalio 23 d. buvo sukviestas pirmas miestelio aktyvo posėdis, kuriame aptarta, kas turėtų būti pavaizduota herbe. Heraldikos komisija projektams įgyvendinti mums paskyrė dailininką Saulių Bajoriną.

Po daugkartinių eskizų svarstymų heraldikos komisijos posėdžiuose, 1999 m. balandžio 22 d. komisija posėdžio protokolu Nr. 208 aprobavo parengtą Papilės herbo etaloną.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 1999 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 431 patvirtino Papilės herbą.

Papilė istorinio herbo niekada neturėjo. Svarstant naujo herbo idėjas, papilėniškių siūlymu, heraldikos komisijoje buvo sutarta herbe pavaizduoti pilies kalną (piliakalnį žalia spalva) su jo apačioje esančia gyvenviete (aukso spalvos trys nameliai), t.y. nuo ko kilo miestelio pavadinimas. Kalnas - beveik visų kultūrų simbolių kalboje reiškia ryšį tarp žemės ir dangaus, amžinybę, pastovumą; žvaigždė (mėlyna sidabro fone) - budrumas, apsauga, kelio rodytoja. Aštuoniakampė žvaigždė siejama su kūryba, derlingumu, meile.

 

 

Papilės miestelio vėliava

Papilės, miestelio, vėliavaMiestelio vėliavos kaip ir herbo projektą kūrė tas pats autorius - dailininkas Saulius Bajorinas. Heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento Papilės miestelio vėliavos projektą patvirtino 1999 m. gegužės 20 d.

1999 m. liepos 6 d., Valstybės dienos paminėjimo šventėje, Papilės klebonas Jonas Bučelis pašventino miestelio herbą ir vėliavą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašto ženklas

2001 m. rugsėjo 27 d. LR Susisiekimo ministerijos Pašto ženklų leidybos komisijos pirmininkui adresuotame prašyme Nr. 110, seniūnas Antanas Vaičius kreipėsi dėl pašto ženklo su Papilės herbu išleidimo, ryšium su artėjančiu Papilės miestelio 750 metų jubiliejumi.

2003 m. vasario mėnesio Lietuvos pašto leidinyje, filatelijos naujienų rubrikoje išspausdintame straipsnyje „Penkių miestų herbai", rašoma, kad 2003 m. vasario 15 d. VĮ Lietuvos paštas į apyvartą išleis penkis tęstinės serijos „Miestų herbai" pašto ženklus, tarp kurių - Papilės herbas. Pašto ženklo autorius dailininkas Saulius Bajorinas. Ženklą 1 Lt. nominalo, 0,5 mln. tiražu  spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė. Nuo 1992 metų Lietuvos paštas kasmet išleidžia į apyvartą pašto mokos ženklus su šalies ir sostinės, apskričių centrų, didesnių ir žinomesnių ar mininčių įkūrimo sukaktis miestų herbais". Iki 2003 m. vasario 15 d. į apyvartą išleista 31 pašto ženklas su įvairių miestų herbais.

100-mečiui

Kontaktai

Akmenės rajono Papilės

seniūnijos rėmimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė,

LT-85243, Akmenės r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2024 © Papilės kraštas